Bedrifts markedet

Nødstrøm/UPS

Risikovurdering er et av forholdene som skal vurderes ihht Internkontrollforskriften.

Har din virksomhet vurdert konsekvensene ved nettbortfall? Hva vil stoppe opp av maskineri?

Hvilke konsekvenser vil det få, spesielt dersom det blir langvarig (flere timer eller dager)?

Nettleie strømsparing ENØK

Mange bedrifter har et stort sparepotensial på strømkostnader. I denne sammenheng nevnes ventilasjonsanlegg og avtrekksvifter som mulige "strømtyver" i tillegg til varmekabler og andre belastninger uten spesiell styring.

HMS Internkontroll

Forskrift om Helse Miljø og Sikkerhet kom i 1992. Dette er forskrift som pålegger alle bedrifter her i landet å ha et dokumentert system hvordan lovene underlagt forskriften etterleves. Se hva som skal være skriftlig dokumentert i et IK system.

Data/tele spredenett

Viktig ved datainstallasjon!

Termografi

Det handler om å oppdage farlige feil i tide, samt gjøre noe med dem.

Internkontroll

Styret skal blant annet risikovurdere evetuelle faremomenter med det elektriske anlegget.

Strømsparing ENØK

Mange borettslag har et stort sparepotensiale på strømkostnaden på fellesanlegg og strømmålere.