Hva kan du gjøre selv

Hva kan du gjøre selv?

Før du vurderer å gjøre elektrisk arbeid selv, tenk over følgende:

Kan det få store konsekvenser for meg og min familie dersom det arbeidet jeg gjør resulterer i brann eller at noen får strøm i seg, og er jeg villig til å ta risikoen?

Bygge nytt, eventuelt gjøre om gammelt anlegg?

Vi ønsker ikke å gå i detalj på konsekvensene med uhell med elektrisk årsak, da vi vet at våre kunder kan forestille seg handlinger selv, i gitte situasjoner.

§ 13. Oppbevaring av dokumentasjon

Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i § 12.

§ 9. Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.