Privat markedet

Regelverk

For din sikkerhet er det viktig at du er klar over hvilket ansvar du har for det elektriske anlegget. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) legger føringer for blant annet elektroforskrifter

Bygge nytt, eventuelt gjøre om gammelt anlegg?

En av Elektrikertjenesten as sine hovedsatsningersområder er sikkerhetsfilosofi for våre kunder. Vi ønsker ikke å gå i detaljer på konsekvenser med uhell med elektrisk årsak, da vi vet at våre kunder kan forestille seg handlinger selv, i gitte situasjoner.